Eilanden Dubai zinken weg

Die Wereldeilanden dreigen volledig verloren te gaan. Door de kredietcrisis is er geen geld meer om de eilanden af te werken of te onderhouden…

In oktober schreef ik hier een artikel over de eilanden van Dubai en in november vroeg ik me hier af gaat Dubai failliet? en de gevolgen daarvan voor de aanleg van dat eilanden-project.

Zinken de eilanden weg?

Vandaag wil ik melden, dat er steeds meer berichten verschijnen (o.a. in de Belgische krant de Standaard) over het wegzinken van een deel van die kunstmatige eilanden in Dubai.

Eilanden-project Dubai
Eilanden-project Dubai

Zoals je op de foto wel kunt zien is het volledig afgewerkte palmeiland nog intact, maar de Wereldeilanden beginnen reeds te vervagen.
Die Wereldeilanden dreigen volledig verloren te gaan. Door de kredietcrisis is er geen geld meer om de eilanden af te werken of te onderhouden.

Dubai anno februari 2010

Inmiddels is dus de bouw volledig stilgevallen. Op foto’s van de Nasa zijn de gevolgen al goed te zien. De kustlijnen van de eilanden worden vager, en sommige eilanden zijn al in elkaar opgegaan, of ondergespoeld.

Het stukje dat Australië moet voorstellen bestaat nu uit nog maar 4 in plaats van 6 gebieden en ook België lijkt al voor een groot deel verzwolgen.

Hotels Dubai

Gaat Dubai failliet?

Plotseling heeft nu ook Dubai, het voorbeeld van economische groei, problemen. Het bleek dat de eilanden en alle andere luxe projecten in Dubai veel geld kostten.

domestic disturbances
Creative Commons License photo credit: saharsh

Een tijdje geleden had ik het hier al over de eilanden van Dubai, geconstrueerde eilanden binnen het beleggingsproject ‘The World’. Een eilandengroep die wordt aangelegd in de vorm van de wereld. Kleine en grotere eilanden met dure villa’s en veel voorzieningen.

Dubai heeft financiële problemen
Plotseling heeft nu ook Dubai, het voorbeeld van economische groei, problemen. Het bleek dat de eilanden en alle andere luxe projecten in Dubai veel geld kostten. Schulden worden niet meer betaald en wie weet wat er nog allemaal gaat gebeuren. Het project ‘The World’, dat nog niet af is, zal zeker ook te lijden hebben onder de recessie die nu ook deze oliestaat heeft bereikt.

Hotels Dubai