Vogeljacht Malta verboden

In landen rond de Middellandse Zee is de jacht op trekvogels een massasport. De omvang tart bijna elke verbeelding. In Griekenland en Turkije, op Malta en Cyprus worden elk jaar miljoenen vogels geschoten en…

kwikstaartje
Creative Commons License photo credit: patries71

In landen rond de Middellandse Zee is de jacht op trekvogels een massasport. De omvang tart bijna elke verbeelding. In Griekenland en Turkije, op Malta en Cyprus worden elk jaar miljoenen vogels geschoten en gevangen. De inventiviteit die hierbij aan de dag wordt gelegd is grenzeloos.
Het Europese Hof van Justitie heeft voor 2009 de vogeljacht op het eiland Malta verboden. Alleen al op Malta worden jaarlijks om en bij 5 miljoen trekvogels gevangen en geschoten. En dat is veel, en daarom heeft het Europese Hof van Justitie een belangrijke uitspraak gedaan. Malta werd verplicht om de jacht te stoppen om zo de onherstelbare schade te voorkomen.
Bron: vogelbescherming.be

Reisaanbod Malta | Reisaanbod Algemeen